SMART® Concept

This is our original project aimed at the highest possible efficiency at work. It is a tool that brings measurable results in the form of savings: labor, materials and time. This, in turn, translates into money.

 

See how it works.

Koncepcja SMART®

To nasz autorski projekt, którego celem jest jak najwyższa wydajność w pracy. To narzędzie, które przynosi wymierne efekty w postaci oszczędności: pracy, materiałów i czasu. To z kolei ma przełożenie na pieniądze.

"

Solidność

Już na samym początku kontaktu z nami odczujesz, że warto z nami współpracować. Nasz pracownik wie doskonale, o co cię zapytać i jak poprowadzić rozmowę. Dzięki temu – punkt po punkcie – łatwo będzie ustalić, co chcesz i czego potrzebujesz.

Mierzalność

W tej fazie zlecenia przede wszystkim zajmujemy się projektem. Masz możliwość skorzystania z usług naszych architektów wnętrz, bądź dostarczyć swój własny projekt. Podlega on gruntownej analizie pod kątem możliwości jego wykonawstwa.

Akceptowalność prac

W trzecim etapie finalizujemy dotychczasowe uzgodnienia. Obustronnej akceptacji – w formie umowy – podlegają kwestie wykonawcze, finansowe, materiałowe i terminowe.

Realne oszczędności

Praktycznie w każdej fazie rozmów będziesz mógł zapoznać się z naszymi propozycjami i zauważysz oszczędności decydując się na współpracę z nami. Czas, pieniądze, właściwy dobór materiałów, gwarancja powykonawcza to ważne aspekty takiej współpracy.

Terminowość robót

Utarło się, że budowlanka jest z terminami na bakier. My zadajemy kłam takim stwierdzeniom. Nad każdym zleceniem czuwa nasz kierownik ds. realizacji: to kompetentna osoba, która pilnuje całości prac. Dzięki temu zawsze mamy wszystko pod kontrolą.

Solidity at work

Just from the beginning, you will feel the value of our cooperation. Our customer advisor knows exactly what to ask you and how to keep conversation in details. One by one, it will be easy to set your preferences and needs.

Measurable

At this stage, we mainly deal with the project. You can take the full advantage of our architect team or provide your own project. It is thoroughly analyzed in terms of the feasibility of its execution.

Acceptance of work

In the third stage, we are finalizing all arrangements we have agreed so far. Mutual acceptance – in the form of an agreement – covers the implementation, financial, material and time issues.

Real savings

Practically in any stage of the negotiations, you are able to be familiar with our proposals and you easily notice savings while cooperating with us. Time, money, the right choice of materials, and the as-built guarantee are important factors of such cooperation.

Timeliness of works

It was used to say that in the building brand the works are not on schedule. We argue against such statements. Each order is supervised by our supervisor: a very competent person who oversees the entire work and has everything under control.

Call Now Button

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close